ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ / แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
ในวันศุกร์ วันที่ 10  มกราคม  2557 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี  จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  และแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
- เวลา 08.00 น. เดินพาเหรด
- เวลลา 09.00 น.อ่านสารนายกรัฐมนตรี
- เวลา 09.30 น. - 12.00 น. กิจกรรมวันเด็ก
- เวลา 13.00 น. - 16.30 น. แข่งขันกีฬา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
21 ก.พ. 56 สอบ NT ป.3
15 ก.พ. 56 ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล
ชุดนักเรียน ครูทุกคน
07 ก.พ. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 แข่งกีฬาสีโรงเรียน
ชุดกีฬา ครูทุกคน
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 สอบโอเน็ตชั้น ป.6
ครูชั้นป.6