ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน(10 มิถุนายน 2560)
ชั้นอนุบาล1
ชั้นอนุบาล1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.76 KB
ชั้นอนุบาล2
ชั้นอนุบาล2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.11 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่1
ชั้นประถมศึกษาปีที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.13 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.25 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.61 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.08 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.95 KB
รวม
รวมทุกชั้นเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.05 KB