ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน(10 มิถุนายน 2562)
ชั้นอนุบาล2
ชั้นอนุบาล2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.45 KB
ชั้นอนุบาล3
ชั้นอนุบาล3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.86 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่1
ชั้นประถมศึกษาปีที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.76 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.89 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.37 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.62 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.62 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.62 KB
รวม
รวมทุกชั้นเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.83 KB