ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.2 ( ครูสุพัตรา คนหาญ )
กิจกรรม สระอา
วันพุธ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 นักเรียนชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำกิจกรรมการเรียนรู้สระอา ทำใบงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยดีทุกคน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 1357 ครั้ง