ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.2 ( ครูสุพัตรา คนหาญ )
ฝึกความเป็นไทยทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
การไหว้ เป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งที่ควรฝึกฝนให้เด็กๆ เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักความเป็นไทย และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2558,00:00   อ่าน 1255 ครั้ง