ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.3 (ครูสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์)
นักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทั้งหมด  19 คน  ชาย 12 คน หญิง 7 คน
เด็กชาย จตุรวิทย์ จิตจักร
เด็กชาย ยุทธพล วังคะฮาต
เด็กชาย จิรวัฒน์ วังคะฮาต
เด็กชาย ธราดล ไกรสร
เด็กชาย พลพล วังคะฮาต
เด็กชายพงษกร สิทธิเกษร
เด็กชาย ปฏิกรณ์ สุวรรณไตรย์
เด็กชาย วิศรุต วังคะฮาต
เด็กชาย พัชระ แสนโสม
เด็กชาย สิทธิชัย คำแก้ว
เด็กชาย ก้องเกียรติ วังคะฮาต
เด็กหญิง จันทกานต์ จอมคำสิงห์
เด็กหญิง จิราพร คนซื่อ
เด็กหญิง ศริประภา สุพรรณยศ
เด็กหญิง รัฐดาพร ผิวขำ
เด็กหญิง จันทิมา สุวรรณไตรย์
เด็กหญิง นิธยาภรณ์ ชุมศรี
เด็กหญิง รุ่งตะวัน ไชยสอน
เด็กชาย พงศ์กฤต โฆษะษุ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1198 ครั้ง