ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.3 (ครูวิภาดา นามโสภา)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำโครงงานคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะะอีและโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมได้ร่วมกันทำโครงงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รายรับรายจ่าย เป็นการเรียนรู้อย่างการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ ฝึกการทำงานเป็นทีม ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับคำปรึกษาจากครูวนิดา  แสนโสม เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,14:24   อ่าน 5313 ครั้ง