ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นอนุบาล3(ครูคฑาวุฒิ วงศ์กิตติธร)
ครูประจำชั้น
เด็กชายสิทธิพล วังคะฮาต
เด็กชายธนากร กุลวงค์
เด็กชายยุทธสิน ขันตี
เด็กชายสิงหา พุทธวงค์
เด็กชายภูมิรินทร์ สลางสิงห์
เด็กชายปิยวัฒน์ วังคะอาต
เด็กชายคิว มูลทอง
เด็กชายคิรากร กล้าหาญ
เด็กชายศุภณัฐ อินทรประเสริฐ
เด็กหญิงพัชริสา สุวรรณไตรย์
เด็กหญิงกันนิดา ซองศิริ
เด็กหญิงปิยรัตน์ สุวรรรไตรย์
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สุวรรณตรย์
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณไตรย์
เด็กหญิงวรัทยา ศรีกำพล
เด็กหญิงพุทธิชา วังคะฮาต
เด็กหญิงสุชัญญา วังคะฮาต
เด็กหญิงบุณฑริกกา วังคะฮาต
เด็กหญิงมีนา หัสดี
เด็กหญิงปิยทิตา จิตติวัฒน์
เด็กหญิงภัทรศยา ไชยรักษ์
เด็กหญิงสิวพร ธรรมโรเวช
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 943 ครั้ง