ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานจากการเรียนการสอน
ผลงานนักเรียน ป.5 วิชา คอมพิวเตอร์ (อ่าน 1344) 26 ก.พ. 59
ผลงงานกลุ่มที่ 2 ป.6 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 1013) 24 ก.พ. 59
ผลงานของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1005) 23 ก.พ. 59