ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวเด่น
แนะนำธุรการคนที่ 2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แนะนำธุรการคนที่ 1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แนะนำครูใหม่ คนที่ 2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แนะนำครูใหม่ คนที่ 1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 62
งานมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสุดสาคร แสนสุข คุณครูวนิดา แสนโสม
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูมืออาชีพ (Active Learning) ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ( 26 พ.ค.2561 )
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 61
สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2561 รวมพลังครูมุกดาหาร อ.คำชะอี 31 พ.ค. 2561
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 61
ป.6
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
ป.6
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
เกรดป.1(บ้านแก้ง)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
ป.2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
ป.3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
ป.4
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
ป.4
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
ป.5
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
หน้าที่พลเมืองป.5
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
เกรดชั้นป.1(ชุมชนคำชะอี)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61
ป.1
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61