ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวเด่น
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (อ่าน 53) 26 ก.พ. 62
งานมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสุดสาคร แสนสุข คุณครูวนิดา แสนโสม (อ่าน 171) 27 ต.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูมืออาชีพ (Active Learning) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 185) 12 ก.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ( 26 พ.ค.2561 ) (อ่าน 326) 03 มิ.ย. 61
สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2561 รวมพลังครูมุกดาหาร อ.คำชะอี 31 พ.ค. 2561 (อ่าน 351) 03 มิ.ย. 61
ป.6 (อ่าน 294) 25 มี.ค. 61
ป.6 (อ่าน 344) 25 มี.ค. 61
เกรดป.1(บ้านแก้ง) (อ่าน 136) 25 มี.ค. 61
ป.2 (อ่าน 141) 25 มี.ค. 61
ป.3 (อ่าน 206) 25 มี.ค. 61
ป.4 (อ่าน 208) 25 มี.ค. 61
ป.4 (อ่าน 315) 25 มี.ค. 61
ป.5 (อ่าน 317) 25 มี.ค. 61
หน้าที่พลเมืองป.5 (อ่าน 332) 25 มี.ค. 61
เกรดชั้นป.1(ชุมชนคำชะอี) (อ่าน 161) 25 มี.ค. 61
ป.1 (อ่าน 403) 25 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบปีการศึกษา2560 (อ่าน 638) 23 มี.ค. 61
แนะนำครูใหม่ (อ่าน 415) 15 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง2560 (อ่าน 582) 20 พ.ค. 60
เรียนรวม (อ่าน 566) 15 พ.ค. 60
ตัวอย่างการปักชื่อนักเรียน (อ่าน 699) 11 พ.ค. 60
โอเน็ตรายบุคคล (อ่าน 540) 27 มี.ค. 60
ผลสอบ Onet ปีการศึกษา2559 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี (อ่าน 501) 27 มี.ค. 60
วันครู2560 (อ่าน 538) 03 ก.พ. 60
วันเด็ก2560 (อ่าน 540) 03 ก.พ. 60
ประชุมผู้ปกครอง 2559 (อ่าน 865) 20 พ.ค. 59
นักเรียนเก่งของเรา (อ่าน 850) 13 ธ.ค. 58
รำอวยพร (อ่าน 1372) 13 ธ.ค. 58
ร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช (อ่าน 886) 02 ธ.ค. 58
ทำ MOU กับ อ.บ.ต.คำชะอี (อ่าน 794) 30 พ.ย. 58
เลี้ยงส่งครูอนุสรา กุลวงศ์ (อ่าน 959) 07 ก.ย. 58
คนเก่งของรุ่น 99 รั้วแสดขาว (อ่าน 845) 16 มี.ค. 58
ทัศนศึกษา 2557 (อ่าน 884) 27 ต.ค. 57
สอบทักษะวิชาการระดับเครือข่าย2557 (อ่าน 733) 08 ต.ค. 57
ปิดกล่องชอล์กครูชุมชนบ้านคำชะอี/แก้งช้างเนียม (อ่าน 996) 08 ก.ค. 57
ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผอ.กับครูในโรงเรียน (อ่าน 3103) 08 ก.ค. 57
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกอบต.คำชะอี คนใหม่ (อ่าน 930) 10 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี (อ่าน 689) 13 ก.พ. 57
ขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่สู้ภัยแล้ง (อ่าน 924) 13 ก.พ. 57