ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.1 (ครูขวัญตา จิตรวิกรานต์)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1209) 10 ก.ย. 61
กิจกรรม น้องป. 1 ออกงานวันวิทย์ (อ่าน 429) 08 ก.ย. 61
ครูประจำชั้น (อ่าน 1147) 18 พ.ค. 61