ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.2 ( ครูสพิฌาย์ ห้วยทราย )
ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน (อ่าน 278) 19 ก.ค. 61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 665) 22 พ.ค. 60
กิจกรรม สระอา (อ่าน 1086) 01 มิ.ย. 59
ครูประจำชั้น (อ่าน 671) 18 ม.ค. 58
ฝึกความเป็นไทยทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน (อ่าน 963) 18 ม.ค. 58
บรรยากาศการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2 (อ่าน 1483) 18 ม.ค. 58