ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.2 ( ครูสุพัตรา คนหาญ )
ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 60
กิจกรรม สระอา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 59
ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 58
ฝึกความเป็นไทยทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 58
บรรยากาศการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 58