ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.3 (ครูสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์)
กิจกรรมติวเข้ม เตรียมสอบ NT ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 393) 08 ก.พ. 61
ชั้นประถมศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 708) 01 มิ.ย. 60
นักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1199) 12 พ.ย. 58
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำโครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 4258) 27 ม.ค. 58
ครูประจำชั้น (อ่าน 799) 18 ม.ค. 58