ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.3 (ครูวิภาดา นามโสภา)
กิจกรรมติวเข้ม เตรียมสอบ NT ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 61
ชั้นประถมศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 60
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำโครงงานคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58
ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 58