ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.3 (ครูสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์)
กิจกรรมติวเข้ม เตรียมสอบ NT ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 333) 08 ก.พ. 61
ชั้นประถมศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 664) 01 มิ.ย. 60
นักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1131) 12 พ.ย. 58
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำโครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 4044) 27 ม.ค. 58
ครูประจำชั้น (อ่าน 762) 18 ม.ค. 58