ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชั้นป.4 (ครูครรชิต เสียงล้ำ)
กิจกรรมบุญข้าวประดับดิน ประเพณีบุญเดือนเก้าของชาวอีสาน โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี (อ่าน 825) 24 ส.ค. 60
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ปีการศึกษา2560 (อ่าน 711) 24 ส.ค. 60
(อ่าน 1004) 15 มิ.ย. 60
ครูประจำชั้น (อ่าน 1091) 18 ม.ค. 58