ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

สุพรรณวดี น่านโพธิ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นายครรชิต เสียงล้ำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวชนกนาถ คนซื่อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0