ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

สุพรรณวดี น่านโพธิ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นายคฑาวุฒิ วงศ์กิตติธร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0