ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปทิตตา วังคะฮาต
ครู คศ.3

นายสุพิฌาย์ ห้วยทราย
ครูอัตราจ้าง